CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Seminar: "Đánh giá nhu cầu của sinh viên Khoa KT-QTKD đối với lớp kỹ năng giao tiếp" Viết bởi Super User 967
Seminar: "Sản xuất lúa gạo và bối cảnh chính sách thu mua lúa tạm trữ ở Việt Nam" Viết bởi Super User 626
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tín dụng thương mại của trang trại nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Kiên Giang Viết bởi Super User 106
Seminar: "Đo lường hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ" Viết bởi Super User 706
Seminar: "Phương thức thâm nhập thị trường và khả năng thâm nhập tài sản địa phương của công ty đa quốc gia" Viết bởi Super User 744
Seminar: "Đa dạng hóa thu nhập và thu nhập của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long" Viết bởi Super User 809
Seminar: "Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của nông hộ Trà Vinh" Viết bởi Super User 697
Seminar: "Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm ớt - xoài cát chu của tỉnh Đồng Tháp" Viết bởi Super User 728
Seminar: "The impact of psychic distance on subsidiary decision-making autonomy" Viết bởi Super User 529
Seminar:"Động cơ làm việc của nhân viên: Nghiên cứu trường hợp nhân viên khối văn phòng ở Việt Nam" Viết bởi Super User 654