CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Seminar: "Đo lường hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ" Viết bởi Super User 668
Seminar: "Phương thức thâm nhập thị trường và khả năng thâm nhập tài sản địa phương của công ty đa quốc gia" Viết bởi Super User 711
Seminar: "Đa dạng hóa thu nhập và thu nhập của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long" Viết bởi Super User 783
Seminar: "Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của nông hộ Trà Vinh" Viết bởi Super User 661
Seminar: "Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm ớt - xoài cát chu của tỉnh Đồng Tháp" Viết bởi Super User 709
Seminar: "The impact of psychic distance on subsidiary decision-making autonomy" Viết bởi Super User 506
Seminar:"Động cơ làm việc của nhân viên: Nghiên cứu trường hợp nhân viên khối văn phòng ở Việt Nam" Viết bởi Super User 628
Seminar: "Năng suất nghiên cứu khoa học: xây dựng các giả thiết giải thích cho trường hợp tại Trường đại học Cần Thơ" Viết bởi Super User 575
Seminar: "Kỹ năng đàm phán và quản trị bán hàng" Viết bởi Super User 978
Seminar: "về Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural Equation modeling with partial least squares: what to report guidelines in a manuscript" Viết bởi Super User 723