CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Seminar:"Động cơ làm việc của nhân viên: Nghiên cứu trường hợp nhân viên khối văn phòng ở Việt Nam" Viết bởi Super User 663
Seminar: "Năng suất nghiên cứu khoa học: xây dựng các giả thiết giải thích cho trường hợp tại Trường đại học Cần Thơ" Viết bởi Super User 615
Seminar: "Kỹ năng đàm phán và quản trị bán hàng" Viết bởi Super User 1023
Seminar: "về Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural Equation modeling with partial least squares: what to report guidelines in a manuscript" Viết bởi Super User 761
Seminar: "Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng duy trì khách hàng gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng TM: Trường hợp NHNN&PTNT Sóc Trăng" Viết bởi Super User 775
Seminar: "Biên tập số liệu bằng R" và "Thống kê mô tả bằng R" Viết bởi Super User 931
Seminar: "Giới thiệu về phần mềm R" Viết bởi Super User 919
Thể lệ giải thưởng hội nghị "Nghiên cứu khoa học trẻ trường Đại học Cần Thơ" năm 2014 dành cho sinh viên Viết bởi Super User 582
Seminar: " Trình bày Lược khảo tài liệu trong NCKH" Viết bởi Super User 2419
Seminar: cách sử dụng cơ sở dữ liệu QUANDL (dành cho sinh viên) Viết bởi Super User 1556