CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Hội thảo: "Giải pháp giảm nghèo bền vững cho các nông hộ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long" Viết bởi Super User 569
Seminar: "The role of subsidiary embeddedness in the relationship between decision-making autonomy and subsidiary innovation" Viết bởi Super User 502
Hội thảo: "Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng" Viết bởi Super User 777
Seminar: "Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của người dân ở ĐBSCL" Viết bởi Super User 712
Link đăng ký tham dự hội thảo 29/11/2013 tại Khoa Kinh Tế - QTKD Viết bởi Super User 686
Seminar: "Kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch và lữ hành" Viết bởi Super User 697
Subsidiary decision-making autonomy and subsidiary innovation Viết bởi Super User 668
Điều chỉnh thời gian tổ chức "Hội thảo tập huấn về tra cứu thông tin hoạt động KH&CN phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học" Viết bởi Super User 500
Hội thảo tập huấn về "Tra cứu thông tin hoạt động KH&CN phần mềm Quản lý nghiên cứu khoa học" Viết bởi Super User 389
Seminar: "Giới thiệu và tập huấn sử dụng phần mềm thống kê kinh tế R" Viết bởi Super User 695