CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Hội thảo tập huấn về "Tra cứu thông tin hoạt động KH&CN phần mềm Quản lý nghiên cứu khoa học" Viết bởi Super User 401
Seminar: "Giới thiệu và tập huấn sử dụng phần mềm thống kê kinh tế R" Viết bởi Super User 707
Hội thảo: "Ứng dụng kinh tế môi trường vào lĩnh vực cấp nước và xử lý nước thải" Viết bởi Super User 544
Hội thảo: "Nghiên cứu cơ bản về tình hình địa phương và khu vực để phát trển một mô hình biểu phí nước thải dành cho khu công nghiệp Trà Nóc" Viết bởi Super User 568
Seminar: "Một số vấn đề thực tế khi ứng dụng phân tích chi phí khối lượng lợi nhuận (CVP)" Viết bởi Super User 780
V/v đăng ký tham dự hội thảo về đối thoại chính sách Viết bởi Super User 535
Hội thảo: "Chính sách ưu tiên cho biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường ở Đồng Bằng Sông Cửu Long" Viết bởi Super User 589
Seminar: "Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ" Viết bởi Super User 844
Hội thảo: "Mobile Marketing: Ứng dụng Mobile Marketing tại Việt Nam" Viết bởi Super User 892
Hội thảo: "Ước lượng mức sẵn lòng trả của người dân thành thị cho việc bảo tồn đa dạng sinh học ở rừng đầm lầy của Việt Nam" Viết bởi Super User 571