CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Hội thảo: "Mobile Marketing: Ứng dụng Mobile Marketing tại Việt Nam" Viết bởi Super User 915
Hội thảo: "Ước lượng mức sẵn lòng trả của người dân thành thị cho việc bảo tồn đa dạng sinh học ở rừng đầm lầy của Việt Nam" Viết bởi Super User 594
Hội thảo: "Nối kết thị trường Nông - Thủy sản theo hướng sạch hơn" Viết bởi Super User 550
Seminar: "Xây dựng mô hình biến động và đánh giá tác động của các thị trường chứng khoán trong khu vực và trên thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam" Viết bởi Super User 792
Seminar: "Phương pháp xác định tiêu chí đánh giá trong nghiên cứu hành vi, trường hợp nghiên cứu: sự hài lòng của cán bộ viên chức trường Đại học Cần Thơ" Viết bởi Super User 853
Seminar: "Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ" Viết bởi Super User 1278
Hội thảo: "Tính toán biểu phí nước thải hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ" Viết bởi Super User 716
Seminar: "Trao đổi về cách viết lí do chọn đề tài nghiên cứu khoa học" Viết bởi Super User 2008
Seminar: "Quản trị rủi ro trong ngân hàng (1) và luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi (2)" Viết bởi Super User 1105
Seminar: "Phân tích các chỉ số tài chính trong công ty" Viết bởi Super User 893