CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Xem thêm mẫu bên Phòng Đào Tạo...

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ KÈM THEO KHI XÁC NHẬN CÁC LOẠI ĐƠN

- Đơn xin xác nhận sinh viên: Đơn + kết quả đăng ký học phần (in trong tài khoản cá nhân)

- Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Đơn + kết quả đăng ký học phần (in trong tài khoản cá nhân)

- Đơn xin tạm nghĩ học: Đơn + minh chứng cho lý do tạm nghỉ

- Đơn xin đi học lại: Đơn + quyết định v/v cho sinh viên tạm nghỉ học (đã nhận lúc cho sinh viên tạm nghỉ học)

*Lưu ý:

- Tất cả các đơn sau khi được xác nhận sinh viên đến nhận lại và nộp cho các đơn vị có liên quan (VD: Phòng Đào Tạo, Phòng Công Tác Sinh Viên, ... Đối với đơn xin điểm I thì sẽ nộp cho GV khi sinh viên tham gia lớp học phần để được lên điểm trên hệ thống).

- Đơn theo mẫu (viết tay hay đánh máy đều được) sạch sẽ, rõ ràng không được tẩy xóa, đơn không được xếp làm đôi làm tư.

QUY ĐỊNH - BIỂU MẪU ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Quy định

1

- Quy chế học vụ điều chỉnh 18/02/2011

2

- Quy định tạm thời trình bày luận văn, chuyên đề (Mới)

3

- Quy định về sử dụng điểm rèn luyện

4

- Quy định về nộp bằng miễn anh văn căn bản

5

- Quy định về tích lũy học phần tin học không chuyên

6

- Quy định về ngoại ngữ chuyên ngành ngoại thương

7

- Thông báo về việc cấp chứng nhận trình độ ngoại ngữ

8

- Quy trình xét tốt nghiệp

9

- Chương trình bảo vệ luận văn đại học

10

- Quy trình cấp giấy giới thiệu

11

- Quy định về việc liên hệ với GVHD chuyên đề, tiểu luận, luận văn (áp dụng cho VLVH, từ xa)

12

- Quyết định ban hành quy chế HS, SV các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

13

- Quy định về việc thực hiện kiểm tra số liệu đề tài

14

- Thông báo về việc liên lạc với giảng viên hướng dẫn Chuyên đề, Tiểu luận, Luận văn

15 - Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy

Biểu mẫu

1

- Đơn xin thôi học ngành 2

2

- Đơn xin xét tốt nghiệp

3

- Đơn xin không tính điểm học phần vào điểm trung bình tích lũy

4

- Đơn xin công nhận điểm M (miễn học phần anh văn, tin học, GDQP, GDTC)

5

- Kế hoạch học tập toàn khóa (mới cập nhật)

6

- Đơn xin học cùng lúc hai chương trình

7

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A – Anh Văn

8

- Đơn xin bảo lưu học phần

9

- Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

10

- Đơn xin học bổng

11

- Đơn xin chuyển trường

12

- Đơn xin học lại

13

- Đơn xin tạm nghỉ học

14

- Đơn xin thôi học

15

- Đơn xin xác nhận cuối khóa

16

- Đơn xin xác nhân sinh viên

17

- Thông tin cá nhận sinh viên

18

- Đơn xin thay thế học phần

19

- Đơn đăng ký học ngành 2

20

- Giấy giới thiệu sinh viên tìm điểm thực tập

21

- Công văn gửi sinh viên đến điểm thực tập

22

- Đơn xin học bổng tấm lòng vàng

23

- Đơn xin chuyển sang hệ VLVH

24

- Đơn xin cấp giấy giới thiệu

25

- Đơn xin vắng thi kết thúc học phần (đơn xin điểm I)

26 - Đơn xin học tập ngắn hạn ở nước ngoài