CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

KHẨN: Mời họp sinh hoạt Đăng ký người hướng dẫn luận văn cao học 2017 vòng 2.

THÔNG BÁO

Mời toàn thể các học viên chưa được phân công người hướng dẫn luận văn cao học 2017 vòng 1 về dự họp để tiến hành đăng ký người hướng dẫn vòng 2:

- Thời gian: 9:30, 17.02.2017.

- Địa điểm: Hội trường Khoa.

Đề nghị các học viên tham dự đầy đủ, đặc biệt là học viên khóa 21.

Thông tin chi tiết học viên xem thêm trên email do Trường cấp.