CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Lịch thi Kinh tế nông nghiệp lớp Cao học Kinh tế học kỳ II, 2016-2017 (Thầy Hòa)

  • Lịch thị học phần: Kinh tế nông nghiệp
  • Lớp: Cao học Kinh tế
  • Học kỳ: II, 2016-2017
  • Giảng viên: Ts.Thái Anh Hòa
  • Thời gian: 13:30, ngày 13.05.2017
  • Địa điểm: Phòng 304/D2

Đề nghị học viên khi dự thi phải mang theo giấy tờ có ảnh hợp pháp.