CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Xét điều kiện bảo vệ luận văn đợt 6.2017

THÔNG BÁO

Khoa đã lên danh sách dự kiến Xét điều kiện bảo vệ luận văn cao học đợt 06.2017 và đã gửi danh sách qua địa chỉ email do Trường cấp cho học viên. Đề nghị các học viên xem, phản ánh và hoàn thành các hồ sơ chưa hoàn chỉnh.

  • Đề nghị các học viên hoàn chỉnh hồ sơ đến hết sáng ngày Thứ hai, 05.06.2017, các trường hợp chưa hoàn chỉnh hồ sơ đúng hạn sẽ không bảo vệ trong đợt này. Do thời gian bảo vệ là ngày 15 – 18.06.2017 rất cận nên không thể chờ đợi được, mong các học viên thông cảm và cố gắng.
  • Kết quả này chưa bao gồm phần Bổ túc kiến thức. Khoa Sau đại học sẽ thông tin thêm. Mọi người theo dõi thường xuyên trên web Khoa.
  • Ngoại ngữ quá hạn: Đối với các học viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ được cấp trước tháng 06.2015 nhưng đã nộp trước đây và đã được cập nhật trong bảng điểm cá nhân trên hệ thống (Học phần Ngoại ngữ ghi "Đạt") xem như đã hoàn thành (Theo Quy chế). Các trường hợp còn lại đề nghị liên hệ với Trường để cập nhật, xem xét giải quyết.

Nếu có gì chưa rõ, đề nghị học viên liên hệ trực tiếp với Nguyễn Ngọc Lam hoặc qua số điện thoại 0918 625 526. Do đang xử lý nhanh và tính chất quan trọng của công việc nên không nhận giải quyết thông tin qua email hoặc tin nhắn.