CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Gia hạn nộp Luận văn cao học sau bảo vệ đợt 06.2017

THÔNG BÁO

Khoa gia hạn nộp Luận văn cao học đã bảo vệ đợt 06.2017 đến 11:00, ngày 28.07.2017.

Học viên nộp cho cô Nguyễn Thị Kim Phượng - Thư viên Khoa (Nhà học Khoa Kinh tế)