CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Khẩn: Mời xét trùng đề tài đăng ký bảo vệ đề cương đợt 2 năm 2017

THÔNG BÁO

Sau khi xem, đối chiếu với các đề tài cao học đã bảo vệ luận văn, đã bảo vệ đề cương và hướng nghiên cứu, Khoa thấy có một vài trường hợp nghi vấn trùng đề tài. Do đó, Khoa mời quý thầy cô là cán bộ quản lý ngành, người hướng dẫn và học viên họp thảo luận về nội dung này:
- Thời gian: 16g, 24.07.2017
- Địa điểm: Phòng họp Khoa
Rất mong mọi người tham dự đầy đủ (Khoa đã gửi thông tin này qua email)

M2715008

Hồ Hữu Phương

Chi

M2714036

Ngô Thị Thùy

Linh

M2715027

Huỳnh Phương

Linh

M2716024

Trịnh Thị Ngọc

Ngân

M2715033

Lê Phương

Nghi

M2716027

Nguyễn Thị ánh

Ngọc

M2714058

Đặng Trúc

Phương

M1416031

Nguyễn Lê Phương

Thảo

M2715060

Nguyễn Thanh Huyền

Trân