CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Nhận Quyết định phân giao đề tài cao học bảo vệ đề cương đợt 1 năm 2017

THÔNG BÁO

Mời tất cả các học viên đã bảo vệ đề cương luận văn cao học đợt 1 năm 2017 đạt yêu cầu liên hệ với Văn phòng Khoa để nhận quyết định.

- Thời gian: Từ 25.07.2017 - 31.08.217.

- Địa điểm: Gặp cô Cương - Văn phòng Khoa.

Đây là một trong những hồ sơ làm cơ sở để đăng ký bảo vệ luận văn, đề nghị các học viên nhận đầy đủ.

MSHV

Họ

Tên

Ngành

Năm

Đợt

M1315005

Phạm Trần Bảo

Trân

KTNN

2015

1

M1315020

Nguyễn Thị Hoàng

Vi

KTNN

2015

1

M1315024

Nguyễn Hoàng

Dang

KTNN

2015

2

M1315026

Nguyễn Văn

Linh

KTNN

2015

2

M1315027

Tô Ngọc

Trang

KTNN

2015

2

M1316004

Nguyễn Đăng

Khoa

KTNN

2016

1

M1415008

Vi Thị

Đắng

QTKD

2015

1

M1415019

Nguyễn Thị Thanh

Hương

QTKD

2015

1

M1415023

Lý Ngọc Thiên

Kim

QTKD

2015

1

M1415031

Đào Trần Hiếu

Nghĩa

QTKD

2015

1

M1415036

Nguyễn Nhật Quỳnh

Như

QTKD

2015

1

M1415037

Nguyễn Quỳnh

Như

QTKD

2015

1

M1415039

Nguyễn Thị Hồng

Phát

QTKD

2015

1

M1415048

Nguyễn Thị Khánh

Tâm

QTKD

2015

1

M1415053

Võ Thị Diễm

Thu

QTKD

2015

1

M1415056

Hà Thị Hồng

Thủy

QTKD

2015

1

M1415070

Kỳ Nguyệt

Yến

QTKD

2015

 

M1415071

Trần Sao

Bâu

QTKD

2015

2

M1415089

Ngô Huỳnh Minh

Nhật

QTKD

2015

2

M1415092

Võ Thị

Như

QTKD

2015

2

M1415103

Hứa Ngọc Thùy

Trang

QTKD

2015

2

M1415108

Bùi Quang

Vinh

QTKD

2015

2

M1415111

Trần Phương

Yến

QTKD

2015

2

M1416002

TRương Huỳnh

Anh

QTKD

2016

1

M1416036

Nguyễn Trung

Tiến

QTKD

2016

1

M1416037

Trần Thị Bảo

Trân

QTKD

2016

1

M1416040

Bùi Minh

Trung

QTKD

2016

1

M2714044

Bùi Hồng

Ngọc

TCNH

2014

1

m2715012

Nguyễn Trung

Đông

TCNH

2015

1

M2715025

Trần Thế

Khương

TCNH

2015

1

M2715026

Lương Anh

Kiệt

TCNH

2015

1

M2715029

Hà Nguyễn Tuyết

Minh

TCNH

2015

1

M2715034

Trần Thị Tâm

Nguyên

TCNH

2015

1

M2715036

Lê Công

Nhã

TCNH

2015

1

M2715041

Võ Thị Mai

Phương

TCNH

2015

1

M2715052

Lê Thị Kim

Thoa

TCNH

2015

1

M2715057

Nguyễn Thị Diễm

Thương

TCNH

2015

1

M2715095

Đặng Thị Diễm

Phương

TCNH

2015

2

M4016009

Lê Thị Hồng

Nhung

KTH

2016

1

M4016010

Lê Thanh

Sang

KTH

2016

1