CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

CẢNH BÁO: Học viên cao học nộp trễ Luận văn hoàn chỉnh sau bảo vệ đợt 06.2017

CẢNH BẢO

Các học viên nộp luận văn hoàn chỉnh sau bảo vệ đúng hạn Khoa đã xét tốt nghiệp và gửi hồ sơ lên Trường. Tuy nhiên, vẫn còn 6 học viên vẫn chưa hoàn thành nội dung này.

Nay Khoa nhắc các học viên khẩn trương nộp luận văn hoàn chỉnh sau bảo vệ theo hướng dẫn đến 18.07.2017. Quá thời gian trên theo quy chế học viên sẽ bị hủy kết quả bảo vệ, đặc biệt là khóa 20 vì không còn thời gian bảo vệ lại.

TT

MSHV

Họ

Tên

Tên ngành

1

M1313002

Lưu Thụy Duy

Anh

Kinh tế nông nghiệp

2

M1413053

Trần Thị Ngọc

Mai

Quản trị kinh doanh

3

M1413091

Trần Thị Kim

Thu

Quản trị kinh doanh

4

M1413109

Huỳnh Minh

Trường

Quản trị kinh doanh

5

M2713005

Trần Thị Tuyết

Anh

Tài chính ngân hàng

6

M2713046

Quách Thị Tú

Ly

Tài chính ngân hàng