CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

KHẨN (lần 2): Học viên cao học nộp trễ Luận văn hoàn chỉnh sau bảo vệ đợt 06.2017

THÔNG BÁO

Hiện tại còn 3 học viên chưa nộp luận văn chỉnh sửa sau bảo vệ, nếu đến ngày 18.08.2017 học viên vẫn chưa nộp sẽ bị hủy kết quả bảo vệ theo quy định hiện hành.

DANH SÁCH HỌC VIÊN NỘP LUẬN VĂN SAU BẢO VỆ TRỄ HẠN

TT

MSHV

Họ

Tên

Tên ngành

Khóa

Ngày

Điểm

Ghi chú

 1.  

M1313002

Lưu Thụy Duy

Anh

Kinh tế nông nghiệp

2013

30.06.2017

C

Đã nộp

 1.  

M1313025

Nguyễn Hoàng Phương

Hiếu

Kinh tế nông nghiệp

2013

16.06.2017

C

Đã nộp

 1.  

M1413053

Trần Thị Ngọc

Mai

Quản trị kinh doanh

2013

16.06.2017

C

 

 1.  

M1413091

Trần Thị Kim

Thu

Quản trị kinh doanh

2013

16.06.2017

C

Đã nộp

 1.  

M1413109

Huỳnh Minh

Trường

Quản trị kinh doanh

2013

16.06.2017

B

 

 1.  

M1413121

Lê Nguyễn Viễn

Vinh

Quản trị kinh doanh

2013

18.06.2017

B

Đã nộp

 1.  

M2713005

Trần Thị Tuyết

Anh

Tài chính ngân hàng

2015

15.06.2017

C+

 

 1.  

M2713046

Quách Thị Tú

Ly

Tài chính ngân hàng

2013

18.06.2017

B+

Đã nộp

 

Đến ngày 18.8.2018 học viên chưa nộp luận văn chỉnh sửa sau bảo vệ sẽ bị hủy kết quả.