CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Điều chỉnh lịch dạy T7CN I, 17-18 nhóm KTNN khóa 2016

Điều chỉnh lịch dạy:

- Phân tích rủi ro trong nông nghiệp - Ts.Huỳnh Việt Khải
- Phân tích chính sách nông nghiệp - Ts.Lê Quang Thông
- Quản trị sản xuất và tác nghiệp - Ts.Ngô Mỹ Trân

 

Xem file chi tiết đính kèm...