CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo tài chính dành cho nhà quản lý - Ngày khai giảng chính thức 11-13/03/2017 Viết bởi Super User 267
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo phân tích báo cáo tài chính - Ngày khai giảng chính thức 11-13/03/2017 Viết bởi Super User 275
Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn thiết kế câu hỏi và mã hóa, phân tích số liệu bằng SPSS - ngày khai giảng chính thức 27/03/2017 Viết bởi Super User 139
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo thực hành kế toán tổng hợp - ngày khai giảng chính thức 25/03/2017 Viết bởi Super User 387
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa - ngày khai giảng chính thức 27/03/2017 Viết bởi Super User 329
Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp - ngày khai giảng chính thức 27/03/2017 Viết bởi Super User 349
Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng nhà nước - ngày khai giảng chính thức 18/03/2017 Viết bởi Super User 278
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo thực hành nghiệp vụ khai báo thuế - ngày khai giảng chính thức 27/03/2017 Viết bởi Super User 219
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng thương mại - ngày khai giảng chính thức 15/03/2017 Viết bởi Super User 384
Chiêu sinh khóa đào tạo phân tích số liệu trên Stata - ngày khai giảng chính thức 25/03/2017 Viết bởi Super User 139