CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chiêu sinh khóa đào tạo thực hành kế toán tổng hợp - Ngày khai giảng dự kiến 20 - 22/05/2017 Viết bởi Super User 45
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa - ngày khai giảng chính thức 20 - 22/05/2017 Viết bởi Super User 42
Chiêu sinh khóa học bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp - Ngày khai giảng dự kiến 27 - 29/05/2017 Viết bởi Super User 26
Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng nhà nước - ngày khai giảng chính thức 27 - 29/05/2017 Viết bởi Super User 20
Chiêu sinh khóa đào tạo thực hành nghiệp vụ khai báo thuế - Ngày khai giảng dự kiến 22/05/2017 Viết bởi Super User 35
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng thương mại - ngày khai giảng chính thức 22/05/2017 Viết bởi Super User 27
Chiêu sinh khóa đào tạo phân tích số liệu trên Stata - ngày khai giảng chính thức 27/05/2017 Viết bởi Super User 45
Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn thiết kế câu hỏi và mã hóa, phân tích số liệu bằng SPSS - ngày khai giảng chính thức 29/05/2017 Viết bởi Super User 27
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo tài chính dành cho nhà quản lý - Ngày khai giảng chính thức 22-24/04/2017 Viết bởi Super User 344
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo phân tích báo cáo tài chính - Ngày khai giảng chính thức 22-24/04/2017 Viết bởi Super User 347