CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên - Ngày khai giảng dự kiến 30/10/2017 Viết bởi Super User 117
Chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn thiết kế câu hỏi và mã hóa số liệu - phân tích số liệu bằng SPSS - ngày khai giảng chính thức 30/10/2017 Viết bởi Super User 70
Chiêu sinh khóa đào tạo phân tích số liệu trên stata - Ngày khai giảng 28/10/2017 Viết bởi Super User 88
Chiêu sinh khóa học bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng nhà nước - Ngày khai giảng dự kiến 30/10/2017 Viết bởi Super User 53
Chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Ngày khai giảng 30/10/2017 Viết bởi Super User 43
Chiêu sinh khóa đào tạo thực hành kế toán tổng hợp - Ngày khai giảng 30/10/2017 Viết bởi Super User 84
Chiêu sinh khóa học bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp - Ngày khai giảng 30/10/2017 Viết bởi Super User 61
Chiêu sinh khóa đào tạo thực hành nghiệp vụ khai báo thuế - Ngày khai giảng 30/10/2017 Viết bởi Super User 60
Chiêu sinh khóa đào tạo thực hành kế toán doanh nghiệp - Ngày khai giảng 30/10/2017 Viết bởi Super User 78
Chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên - Ngày khai giảng dự kiến cuối tháng 9/2017 Viết bởi Super User 676