CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo sinh viên trúng tuyển ngành Kinh doanh quốc tế chất lượng cao Khóa 42

Thông báo

Sinh viên ngành trúng tuyển ngành Kinh doanh quốc tế chất lượng cao khóa 42 sẽ họp mặt với Khoa vào lúc 15g00 - ngày 13/10/2016 (chiều thứ 5)