CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích HK2, năm 2016-2017 dự kiến

Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 (Dự kiến). Mọi điều chỉnh nếu có thực hiện trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên. Thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/02/2017.

Xem file chi tiết đính kèm...