CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Quyết định v/v tặng giấy khen sinh viên tốt nghiệp số 710/QĐ-ĐHCT

Lưu ý: Sinh viên xem số quyết định và số thứ tự trong danh sách trước khi đến nhận. Thời gian nhận từ ngày 27/03/2017 - 12/04/2017. Địa điểm: Văn Phòng Khoa (cô Ngọc Vân).

Xem file chi tiết đính kèm...