CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo v/v đăng ký buổi giới thiệu và nhận thực tập viên tiềm năng của Ngân hàng Sacombank 7/7/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                          KHOA KINH TẾ

 

                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 19 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký buổi giới thiệu và nhận thực tập viên tiềm năng

của Ngân hàng Sacombank)

                    

            Được sự cho phép của Ban giám hiệu nhà Trường, Ngân hàng Sacombank kết hợp với Khoa Kinh tế tổ chức buổi giới thiệu và nhận thực tập viên tiềm năng cho học kỳ 1 năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

  1. Mục đích của công ty:

- Giới thiệu về các vị trí và các Thành Phố, Tỉnh mà Ngân hàng sẽ chọn thực tập viên tiềm năng vào thực tập trong học kỳ 1 năm học 2017-2018.

  1. Đối tượng:

- Sinh viên tất cả các ngành kinh tế sẽ đi thực tập vào học học kỳ 1 năm học 2017-2018.

- Số lượng tuyển: Ngân hàng không giới hạn sẽ chọn tại buổi giới thiệu chương trình.

- Nơi thực tập: tất cả Sacombank tại các Thành Phố và các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

  1. Thời gian: ngày 7/7/2017 (lúc 7h45)-  sáng thứ sáu
  2. Địa điểm: Hội trường Khoa Kinh tế - trường Đại học Cần Thơ.
  3. Hình thức đăng ký tham dự:

   + Sinh viên đăng ký theo mẫu và đường link

   + Hạn đăng ký: đến ngày 4/7/2017.

 

TT

MSSV

Họ tên SV

Ngành

Khóa

Mã luận văn

Điện thoại  và email liên hệ

(Sinh viên sử dụng tài khoản email do Trường cung cấp để đăng ký vào link bên dưới)

Link đăng ký tham dự...

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

VÕ THÀNH DANH

Nơi nhận:

- Thông báo SV,

- Lưu VP