CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo V/v nhận giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2017- 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

---------------------------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

--------------------------------------

Cần Thơ, ngày  26  tháng 6  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v nhận giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp

 học kỳ I năm học 2017- 2018

 

Theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018, Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả sinh viên có đăng ký thực tập nhận giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  • Thời gian nhận:  ngày 29/6/2017 và 30/6/2017 (sáng 8g00-10g00, chiều 14g00- 16g00)
  • Địa điểm nhận:  Ban cán sự liên hệ Văn Phòng Khoa lấy theo danh sách sinh viên đăng ký luận văn, tiểu luận HK1 NH 2017-2018.
  • Trường hợp sinh viên học ngành 2, sinh viên khóa cũ liên hệ Văn Phòng Khoa nhận cá nhân theo thời gian trên.

- Sinh viên không cần nộp lại giấy giới thiệu đã được cơ quan chấp nhận thực tập cho Khoa, sinh viên chỉ cung cấp tên đề tài và cơ quan thực tập cho Ban cán sự lớp tập hợp gửi Khoa theo kế hoạch như thông báo.

- Sinh viên ngành 2, bằng 2 và chậm tiến độ sinh viên nhập và nộp file theo thông báo.

Đề nghị các sinh viên có liên quan thực hiện theo tinh thần thông báo trên.

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

VÕ THÀNH DANH