CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

 •     
 •     
 •     

Font Size

Cpanel

Thông tin liên hệ cán bộ mời giảng hướng dẫn luận văn HK1, 17-18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ

-----------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

-----------------------------------

  Cần Thơ, ngày  7  tháng  8 năm 2017

 

TT

Họ

tên

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Email

 1.  

Vũ Xuân

Nam

Phòng Tài vụ - Đại học Cần Thơ

0907433437

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1.  

Nguyễn Thanh

Nguyệt

Bộ Môn kế toán – Kiểm toán

0918757475

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1.  

Bùi Văn

Trịnh

Nhà xuất bản – Đại học Cần Thơ

0913177123

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1.  

Nguyễn Văn

Duyệt

Phòng Tài vụ - Đại học Cần Thơ

0918724633

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1.  

Trương Chí

Hải

Văn phòng chức danh Phó giáo sư- Đại học Cần Thơ

0913817118

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1.  

Đỗ Văn

Khoa Kinh tế

0918026027

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1.  

Phan Tùng

Lâm

 

0913784297

 

 1.  

Nguyễn Phú

Son

Trung tâm chuyển giao công nghệ Đại học Cần Thơ

0913824513

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1.  

Phan Thị Mỳ

Hoàng

Phòng Tài vụ - Đại học Cần Thơ

0989019383

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1.  

Võ Thị

Lang

Bộ môn Kinh tế - TNMT – Khoa Kinh tế

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1.  

Đỗ Thị

Tuyết

Bộ Môn Quản trị - Khoa Kinh tế

0919437041

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1.  

Trương Chí

Tiến

Bộ Môn Quản trị - Khoa Kinh tế

0989175442

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1.  

Mai Văn

Nam

Khoa Sau đại học – Đại học Cần Thơ

0918502333

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.