CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo sinh viên kiểm tra và xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp của hệ từ xa

Đề nghị sinh viên kiểm tra và gặp lớp trưởng để ký tên xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp. Lớp trưởng nộp lại Khoa cho đến hết 10h00 sáng thứ 2 ngày 10.10.2016.

Xem file danh sách đính kèm...