CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo sinh viên dự seminar KT248 ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Chào các em sinh viên có đăng ký học phần seminar kinh tế tài nguyên thiên nhiên học kỳ 2 năm học 2016-2017,

Theo kế hoạch, Bộ môn thông báo đến các em sinh viên có đăng ký seminar KT248 ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên về thời gian và địa điểm seminar, cụ thể như sau:

- Thời gian: lúc 7h30 ngày 5/3/2017 (Chủ Nhật)

- Địa điểm: 102/KT (dự kiến)

Rất mong sự tham gia đầy đủ của các em,

Trưởng Bộ môn: Huỳnh Việt Khải