CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar: "Lợi thế so sánh trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long"

Seminar: "Lợi thế so sánh trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long"

- NCS Võ Minh Sang, khóa 2012- đợt 1

- Ngành: Kinh tế Nông nghiệp

- Thời gian: 14 giờ 00, thứ 3, ngày 31/5/2016

- Địa điểm: Phòng Học Thuật, Khoa Kinh Tế.