CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Lịch báo cáo giữa kỳ của nghiên cứu sinh 2014 đợt 1

LỊCH BÁO CÁO GIỮA KỲ NCS 2014 ĐỢT 1

 

- Thời gian: 13g30 - ngày 31/7/2016.

- Địa điểm: Phòng học thuật, Khoa Kinh tế.

Đề nghị tất cả các NCS có mặt đầy đủ và liên hệ với VPK để chuẩn bị công tác hậu cần.