CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Lịch báo cáo đề cương luận án tiến sĩ NCS 2014 đợt 2

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NCS 2014 ĐỢT 2

 

- Thời gian: bắt đầu từ 8g00 - ngày 31/7/2016.

- Địa điểm: Phòng học thuật, Khoa Kinh tế.

- Thứ tự bảo vệ (xem danh sách đính kèm).

Đề nghị các NCS liên hệ với VPK để chuẩn bị công tác hậu cần.