CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Lịch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của La Nguyễn Thùy Dung, ngành Kinh tế nông nghiệp, khóa 2011

  • Họ tên Nghiên cứu sinh: La Nguyễn Thùy Dung
  • Chuyên ngành: Kinh tế Nông nghiệp
  • Khóa: 2011 đợt 2
  • Tên luận án: Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm lúa gạo góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ nghèo trồng lúa ở tỉnh An Giang
  • Người hướng dẫn: Pgs.Ts.Mai Văn Nam
  • Thời  gian: 14g, ngày 06/09/2016
  • Địa điểm: Phòng Học thuật 1, Khoa Kinh tế

Mời toàn thể quý thầy cô, nghiên cứu sinh và tất cả mọi người có quan tâm đến chủ đề của luận án tham dự.