CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Hữu Tâm chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Khóa 2011

THÔNG BÁO

LỊCH BÁO CÁO LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

 

  • Nghiên cứu sinh: NGUYỄN HỮU TÂM
  • Ngành: Kinh tế nông nghiệp
  • Khóa 2011 - Đợt 2
  • Tên luận án: Chiến lược nâng cấp chuỗi giá trị ngành hàng ca cao ở tỉnh Bến Tre.
  • Người hướng dẫn khoa học: Pgs.Ts.Lưu Thanh Đức Hải.
  • Thời gian: 08:00, ngày 20/12/2016
  • Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II - Trường Đại học Cần Thơ.