CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Huỳnh Văn Tùng chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Khóa 2012

THÔNG BÁO

LỊCH BÁO CÁO LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

 

  • Nghiên cứu sinh: HUỲNH VĂN TÙNG
  • Ngành: Kinh tế nông nghiệp
  • Khóa 2012 - Đợt 1
  • Tên luận án: Phát triển thị trường mía đường Đồng bằng sông Cửu Long.
  • Người hướng dẫn khoa học: Pgs.Ts.Lưu Thanh Đức Hải.
  • Thời gian: 08:00, ngày 07/01/2017
  • Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II - Trường Đại học Cần Thơ.