CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Lịch bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Võ Minh Sang, ngành Kinh tế nông nghiệp, khóa 2012

THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

  • Nghiên cứu sinh: Võ Minh Sang
  • Ngành: Kinh tế nông nghiệp
  • Khóa 2012 - Đợt 1
  • Tên luận án: Lợi thế so sánh trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
  • Người hướng dẫn khoa học: Pgs.Ts.Đỗ Văn Xê.
  • Thời gian: 14:00, ngày 01/03/2017
  • Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận án tiến sĩ (Phòng họp 3, lầu 2, Nhà điều hành), Khu II - Trường Đại học Cần Thơ.