CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS La Nguyễn Thùy Dung chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Khóa 2011

THÔNG BÁO

LỊCH BÁO CÁO LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

 

  • Nghiên cứu sinh: LA NGUYỄN THÙY DUNG
  • Ngành: Kinh tế nông nghiệp
  • Khóa 2011 - Đợt 2
  • Tên luận án: Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm lúa gạo góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ nghèo trồng lúa ở tỉnh An Giang.
  • Người hướng dẫn khoa học: Pgs.Ts.Mai Văn Nam.
  • Thời gian: 14h00 -  ngày 10/05/2017
  • Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án NCS; tầng 2 Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ.