CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar: "Marketing xã hội, vai trò, ý nghĩa và thực tế ứng dụng"

Seminar: "Marketing xã hội, vai trò, ý nghĩa và thực tế ứng dụng"
- Người trình bày: ThS Huỳnh Nhựt Phương
- Thời gian: 10g00 ngày 31/05/2016
- Địa điểm: Phòng NCS