CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar: "Tác động của quảng cáo ngoài trời đến hành vi tiêu dùng. Trường hợp người tiêu dùng TP.Cần Thơ"

Seminar: "Tác động của quảng cáo ngoài trời đến hành vi tiêu dùng. Trường hợp người tiêu dùng TP.Cần Thơ"
- Người trình bày: ThS Huỳnh Nhựt Phương
- Thời gian: 10g00, thứ 6 - ngày 03/6/2016
- Địa điểm: Phòng NCS