CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Chủ đề: "Kinh tế thí nghiệm (Experimental Economics)"

Chủ đề: "Kinh tế thí nghiệm (Experimental Economics)"

- Người trình bày: TS. Vũ Thị Hồng Nhung và TS. Nguyễn Tuấn Kiệt
- Thời gian: 14g00 thứ 5 ngày 7/7/2016
- Địa điểm: Hội trường Khoa Kinh tế