CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar: "Mối quan hệ nhân quả giữa cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam"

Chủ đề:"Mối quan hệ nhân quả giữa cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam".
- Người trình bày: PGS.TS Phạm Lê Thông
- Thời gian: 16g00, thứ 6 - ngày 26/8/2016
- Địa điểm: Phòng NCS