CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar: "BHYT tự nguyện: Có hay không sự tồn tại của hiệu ứng lan tỏa?"

Chủ đề:"BHYT tự nguyện: Có hay không sự tồn tại của hiệu ứng lan tỏa?".
- Người trình bày: ThS Đỗ Thị Hoài Giang
- Thời gian: 16g00, thứ 2 - ngày 14/03/2017
- Địa điểm: Phòng NCS