CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar: "Phân tích hiệu quả sản xuất ca cao ở tỉnh Bến Tre"

Chủ đề: "Phân tích hiệu quả sản xuất ca cao ở tỉnh Bến Tre"
            - Người trình bày: TS. Nguyễn Hữu Tâm
            - Thời gian: 15h, thứ 6 - ngày 24.03.2017
            - Địa điểm: Phòng NCS