CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar: "Hành trang tìm việc"

CLB học thuật Kinh tế- KTNN-KDQT-VP tổ chức Seminar học thuật với chi tiết như sau:
Chủ đề: "Hành trang tìm việc"
Người trình bày: Th.S Võ Thị Ánh Nguyệt
Thời gian bắt đầu: 8 giờ, chủ nhật ngày 26/03/2017
Địa điểm: Phòng 10​2​/KT