CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar: "Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng ớt vùng Đồng bằng Sông Cửu Long"

Seminar: "Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ  trồng ớt vùng Đồng bằng Sông Cửu Long"
- Người trình bày: NCS. Nguyễn Thị Thu An (Khóa 2014)
- Thời gian: 15:00, ngày 29.03.2017 (thứ Tư)
- Địa điểm: P. Nghiên cứu sinh - Khoa Kinh tế