CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar: "Phân tích CBA của nâng cao đê ở ĐBSCL"

Seminar: "Phân tích CBA của nâng cao đê ở ĐBSCL"
- Người trình bày: ThS. Tống Yên Đan
- Thời gian: 14h00 - 03/04/2017 (thứ 2)
- Địa điểm: Phòng 101/KT