CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar: "Xây dựng phương pháp nghiên cứu tác động của văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc và lòng trung thành của người lao động tại tổng cty lắp máy Việt Nam (LILAMA)"

Seminar: "Xây dựng phương pháp nghiên cứu tác động của văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc và lòng trung thành của người lao động tại tổng cty lắp máy Việt Nam (LILAMA)"

- Người trình bày: NCS. Bùi Thị Minh Thu (Khóa 2014)

- Thời gian: 9h30 ngày 13/4/2017 (sáng thứ Năm)

- Địa điểm: P. Nghiên cứu sinh - Khoa Kinh tế