CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar: "Khung lý thuyết về nhận thức và ứng phó với rủi ro do lụt của nông hộ ở ĐBSCL"

Chủ đề: "Khung lý thuyết về nhận thức và ứng phó với rủi ro do lụt của nông hộ ở ĐBSCL"
- Người trình bày: ThS. Nguyễn Văn Ngân
- Thời gian: 9g00 ngày 09/05/2017
- Địa điểm: Hội trường Khoa Kinh tế