CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar: "So sánh cách tiếp cận phân tích công việc với mô hình năng lực trong quản trị nguồn nhân lực"

Chủ đề: "So sánh cách tiếp cận phân tích công việc với mô hình năng lực trong quản trị nguồn nhân lực"
- Người trình bày: ThS. Phạm Minh Trí
- Thời gian: 16g00 ngày 02/06/2017
- Địa điểm: Phòng NCS