CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Seminar: "Các cách tiếp cận năng lực phát triển nguồn tri thức trong tổ chức"

Chủ đề: "Các cách tiếp cận năng lực phát triển nguồn tri thức trong tổ chức"

- Người trình bày: ThS. Phạm Minh Trí
- Thời gian: 16g00 ngày 11/8/2017
- Địa điểm: Phòng NCS