CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thông báo chiêu sinh khóa thực hành Kế Toán Tổng Hợp - Ngày khai giảng dự kiến 22/11/2017 Viết bởi Super User 268
Chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên - Ngày khai giảng dự kiến 27/11/2017 Viết bởi Super User 218
Chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn thiết kế câu hỏi và mã hóa số liệu - phân tích số liệu bằng SPSS - ngày khai giảng chính thức 22/11/2017 Viết bởi Super User 105
Chiêu sinh khóa đào tạo phân tích số liệu trên stata - Ngày khai giảng 25/11/2017 Viết bởi Super User 126
Chiêu sinh khóa học bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng nhà nước - Ngày khai giảng dự kiến 25/11/2017 Viết bởi Super User 83
Chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Ngày khai giảng 22/11/2017 Viết bởi Super User 76
Chiêu sinh khóa học bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng doanh nghiệp - Ngày khai giảng 22/11/2017 Viết bởi Super User 146
Chiêu sinh khóa đào tạo thực hành nghiệp vụ khai báo thuế - Ngày khai giảng 22/11/2017 Viết bởi Super User 167
Chiêu sinh khóa đào tạo thực hành kế toán doanh nghiệp - Ngày khai giảng 22/11/2017 Viết bởi Super User 226
Chiêu sinh khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên - Ngày khai giảng dự kiến cuối tháng 9/2017 Viết bởi Super User 694