CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo phân tích báo cáo tài chính - Ngày khai giảng chính thức 22-24/04/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

Số: 11/CV.2017/TTTVKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC) trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh khóa đào tạo Phân tích báo cáo tài chính như sau:

Mục tiêu đào tạo:

-   Cung cấp kiến thức chuyên môn để học viên có thể đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính, ứng dụng vào công tác thẩm định báo cáo tài chính và quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Chương trình học:

-  Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

-  Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính.

-  Trình tự phân tích báo cáo tài chính

-  Nội dung phân tích báo cáo tài chính.

Thời gian học: 04 buổi

- Học buổi tối trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, 18h30 đến 21h00.

- Học Sáng, chiều Thứ bảy, chủ nhật, Sáng: 07h30-11h00, Chiều: 13h30 – 17h00.

Học phí: 400.000 đồng/người.

Khai giảng:

- Lớp Thứ 7, chủ nhật: 22/04/2017

- Lớp tối: 24/04/2017

- Hạn chót nhận đăng ký: 20/04/2017

Đăng ký tại:    

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC).

Địa chỉ: Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT.

ĐT: 0710 3840 254 - 0939 874 870

Email/Facebook: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

Website: http://ce.ctu.edu.vn/         

GIÁM ĐỐC