CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo tài chính dành cho nhà quản lý - Ngày khai giảng chính thức 22-24/04/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

Số: 12/CV.2017/TTTVKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO

TÀI CHÍNH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

 

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC) trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh khóa đào tạo Tài chính dành cho nhà Quản lý như sau:

Mục tiêu đào tạo:

- Cung cấp kiến thức về công tác quản lý tài chính; - Hình thành khả năng ứng dụng kiến thức quản lý tài chính vào trong hoạt động quản lý tài chính trong thực tế.

Chương trình học:

- Đọc hiểu báo cáo tài chính.

- Nguyên tắc kế toán

- Ra quyết định tài chính nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh

- Ra quyết định tài trợ vốn cho hoạt động của đơn vị.

Thời gian học: 05 buổi

- Học buổi tối trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, 18h30 đến 21h00.

- Học sáng, chiều thứ bảy, chủ nhật, Sáng: 07h30-11h00, Chiều: 13h30 – 17h00.

Học phí: 600.000 đồng/người.

Khai giảng:

- Lớp Thứ 7, chủ nhật: 22/04/2017

- Lớp tối: 24/04/2017

- Hạn chót nhận đăng ký: 20/04/2017

Đăng ký tại:    

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC).

Địa chỉ: Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT.

ĐT: 0710 3840 254 - 0939 874 870

Email/Facebook: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        

Website: http://ce.ctu.edu.vn/         

GIÁM ĐỐC