CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn thiết kế câu hỏi và mã hóa số liệu - phân tích số liệu bằng SPSS - ngày khai giảng chính thức 14/08/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

Số: 27/CV.2017/TTTVKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

 

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC) thuộc Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn như sau:

Khóa học:

THIẾT KẾ CÂU HỎI VÀ MÃ HÓA SỐ LIỆU

Khóa học:

PHÂN TÍCH SỐ LIỆU BẰNG SPSS

Học phí: 300.000 đồng

Học phí: 600.000 đồng

Đối tượng tham dự:

Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Kinh tế, Y học và Khoa học xã hội và nhân văn; đặc biệt là sinh viên năm cuối và học viên cao học đang chuẩn bị làm đề tài nghiên cứu cũng như luận văn tốt nghiệp ở các ngành Kinh tế, Y học và Khoa học xã hội; nhân viên của các công ty có nhu cầu nghiên cứu thị trường

Khai giảng: 14/08/2017     Ø Hạn chót nhận đăng ký: ngày 11/08/2017

Thời gian học: Buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu, 18h30-21h00

Địa điểm học: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

- Liên hệ đăng ký:

  Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC).

  Địa chỉ: Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT.

  Địa chỉ:  Khu II, Đại học Cần Thơ.                      ĐT: 0292 3840 254 - 0939 874 870

  Email/Facebook: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                   Website: http://ce.ctu.edu.vn/

                                                                       

GIÁM ĐỐC