CE

KHOA KINH TẾ

College of Economics

CHANGE_COLORS

  •     
  •     
  •     

Font Size

Cpanel

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa - ngày khai giảng chính thức 06/09/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

VÀ TƯ VẤN KINH TẾ (CENTREC)

Số: 21/CV.2017/TTTVKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cần Thơ, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO

THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

 

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC) thuộc Trường Đại học Cần Thơ chiêu sinh khóa đào tạo Thực hành kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Đối tượng tham dự:

Tất cả các đối tượng học viên có nhu cầu muốn nâng cao kiến thức chuyên môn về kế toán để làm việc tốt vị trí kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mục tiêu đào tạo

- Trang bị cho học viên những kiến thức thực tế về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua thực hành tổ chức bộ máy kế toán, xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán, tổ chức lưu trữ hồ sơ kế toán, (hướng dẫn theo Quyết định QĐ số 48/2006/QĐ-BTC).

- Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể ứng dụng chuyên môn của mình vào công tác kế toán toàn thời gian hoặc bán thời gian tại các Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đối với học viên là sinh viên có thể ứng dụng chuyên môn của mình vào công tác kế toán bán thời gian tại các Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chương trình học:

- Khái quát kiến thức đại cương và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Thực hành các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, lập chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính;

- Thực hành kế toán trên phần mềm Misa.

Thời gian học: 2,5 tháng,

Học buổi tối từ Thứ hai đến Thứ sáu, 18h30 – 21h00.

Khai giảng: 06/09/2017

Hạn chót nhận đăng ký: ngày 01/09/2017.

Địa điểm học: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

Học phí: 2.200.000 đồng/người

Ưu đãi:

Giảm 15% cho nhóm học viên đăng ký từ 5 người trở lên & đăng ký trước ngày khai giảng 01 tuần làm việc

Đăng tại:    

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Tư vấn Kinh tế (CENTREC).

Địa chỉ: Khu II, Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT.

ĐT: 0292 3840 254 - 0939 874 870

Email/Facebook: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://ce.ctu.edu.vn/

                                                                      

GIÁM ĐỐC